är far till

är far till is a Binary Relationship Type.