är mor till

är mor till is a Binary Relationship Type.